top of page

CNC STYREDE BEARBEJDNINGSCENTRE
Vi råder pt. over 9 stk. bearbejdningscentrene med 4. og 5. akse.

Centrene er forsynet med værktøjskarruseller med op til 50 værktøjer.
Centrene kan arbejde med store og tunge emner. De giver høj produktionshastighed og stor maskinkapacitet.
 
Bearbejdningscentrene kan bearbejde flere flader i en opspænding. Centrene kan f.eks. fræse i 3D, bore huller og udføre synkron gevindskæring.

bottom of page